• عکس متحرک و GIF نباشد
  • عکس مربع باشد و در سایز 500 در 500 باشد
  • فروشگاه های اینترنتی و خدماتی
  • موضوع بنر مرتبط با محصولات و تخفیف باشد.
بنر ویژه صفحات 30 روز 5,999 تومن پرداخت
بنر سایت 30 روز 3,999 تومن پرداخت
1 تومن = 10000 ریال
کد تخفیف 1 عدد 299 تومن پرداخت
تبلیغ (استوری اینستاگرام) 1 عدد 399 تومن
تبلیغ (پست اینستاگرام) 1 عدد 999 تومن
1 تومن = 10000 ریال