حلیم با کدوم خوشمزه تره، شکر یا نمک؟

30 آبان 1399

حلیم با کدوم خوشمزه تره، شکر یا نمک؟

.

همیشه سر حلیم دعوا بوده، از اینکه حلیم باید نوشت یا هلیم

یا اینکه اصولا باید حلیم رو با شکر خورد یا نمک

و البته تو مشهد عزیز هم با قیمه میل میکنن به سان شله مشهدی

ولی شما چه با "ح" بنویسید، چه با "ه"، چه با شکر بخورید چه با نمک، نوش جونتون

دریافت محصولات ...

می خواهیم به صد سال پیش برگردیم. زمانی که چندسال از نهضت مشروطه در ایران گذشته بود و روشنفکران و ترقی خواهان، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشجویانی که برای تحص...