بتسدا بازی هایش را از روز اول روی Xbox Game Pass منتشر می کند

بتسدا بازی هایش را از روز اول روی Xbox Game Pass منتشر می کند

بخاطر احترام حقوق ناشران، لطفا مقالات در وب سایت ناشر مطالعه بفرمایید
  • ناشر: زومیت
  • ایجاد شده در: 01 مهر 1399