شماره تماس 02161930000
پرداخت در محل غیر فعال
آدرس اینرتنتی https://www.digikala.com
شهر تهران
خرید حضوری ندارد